โครงงานเรื่อง ขมิ้น สมุนไพรทองของไทย

จัดทำโดย
น.ส. ปรารถนา พุฒละ
ชั้น ม.6/1เลขที่20

อาจารย์ผู้สอน
อ.คเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

1. อยากให้ทุกคนรู้จักประโยชน์ของขมิ้นซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมากขึ้น

2. สนใจสมุนไพรพื้นบ้านของไทย

3. อยากเผยแพร่ประโยชน์ของ ขมิ้น ให้ทุกคนได้รับรู้

คำถามจากหัวข้อโครงงาน

1. ขมิ้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีประโยชน์แตกต่างกันไป อยากรู้ว่าขมิ้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

2.ขมิ้นมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

3. ขมิ้นเมื่อกินเข้าไปแล้วมีประยชน์ หรือ โทษต่อตัวเราอย่างไร

Advertisements